MaasBandProject

2019 - 2025

De onderzoeken

Auteur MaasBandProject team

De werkgroep heeft een uitgebreid bureauonderzoek gedaan, waarvan een rapport is gemaakt. Dit rapport wordt op 30 september 2021 aangeboden aan de wethouders van de gemeente Stein en de gedeputeerde van de Provincie. Hierna zal het rapport ook op de website gepubliceerd worden.

Vanuit dit rapport heeft het MaasBandProject team in totaal 18 deellocaties geselecteerd voor landschapshistorisch veldonderzoek, elk vanuit een specifieke primaire invalshoek.

Na het schrijven van onze Bureaustudie kwamen nog 2 locaties ter sprake. Locatie 19 kwam bloot te liggen na de overstroming in juli wat ruimte bood voor een extra onderzoek in het gebied. 

Locatie 20 ligt buiten het gebied maar krijgt nu ook een onderzoek.


Regelmatig bezoeken we de locaties en hebben werkoverleggen.


Drone onderzoek Maasbanderveld

Op 16 december as. voert de Universiteit van Amsterdam in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met het MaasBandProject team een onderzoek uit van een gedeelte van het Maasbanderveld tussen de Maasbanderkerkweg en de Maasbanderweg. Het betreft een onderzoek middels het gebruik van een professionele drone en bijbehorende speciale camera’s.

Deze brengt een gebied van circa 15 hectare in kaart met behulp van onder andere infrarood technologie. Doel is het opsporen van bijzonder structuren in het landschap die tot op heden niet met het blote oog konden worden waargenomen. Dit dient te gebeuren voordat de nevengeul wordt gegraven en ter voorbereiding van het geplande gravend veldonderzoek.

Indien je getuige wilt zijn van dit onderzoek en hierover verder geïnformeerd wilt worden, kun je om 13.30 uur een bezoek brengen aan de onderzoekslocatie. Projectmedewerkers zullen je hier welkom heten, naar de onderzoekslocatie leiden en verder informeren over het onderzoek.

Indien je wilt komen kijken, verzoeken wij je hiervoor aan te melden via maasbandproject@gmail.com. Je wordt om 13.30 uur verwacht op de volgende locatie: https://goo.gl/maps/kC4M37yhVetgL7Lp9

Parkeren kun je op de iets verder gelegen parkeerplaats aan de Maasbanderkerkweg.

Denk aan goed schoeisel bij nat weer. Indien het onderzoek vanwege weersomstandigheden onverhoopt niet door kan gaan, zullen wij je hierover via e-mail informeren.

het MaasBandProject teamArtikel in de Limburgeronderzoekslocaties


 Interesse in de verrichte onderzoeken, lees er meer over.

Veldwerk voorjaar 2021


Veldwerk juli 2021


Voorproefjes uit het rapport en meer wetenswaardigheden rondom het oude Maasband, 

historiek
 


Drone opnames van de werkzaamheden bij locatie 17, aan het werk is archeoloog Rob Paulussen.

(klik op een foto voor een vergroting)

20210807 drone 16_1
20210807 drone 16_1
20210807 drone 20 (2)
20210807 drone 20 (2)
20210807 drone 17_1
20210807 drone 17_1E-mailen
Map