MaasBandProject

2019 - 2025

Potentiële onderzoekslocatiesasbanderveld

door Rob Paulussen en Wim Hendrix


In totaal zijn door het MaasBandProject team 20 deellocaties geselecteerd voor landschapshistorisch veldonderzoek (zie onderstaande tabel en kaarten), elk vanuit een specifieke primaire invalshoek. De kenniswinst die met het onderzoek per deellocatie kan worden geboekt, moet dienen om te komen tot één landschapshistorische lange-termijn reconstructie van dit deel van het Maasdal. Tegelijkertijd kan het onderzoek mogelijk methodisch als voorbeeld dienen voor toekomstige landschapshistorische onderzoeken in het Maasdal of andere rivierdalen.

 Het verwachtingsmodel met betrekking tot landschapshistorische waarden beperkt zich tot het plangebied bestaande uit de geplande nevengeul bij Maasband. Enkel binnen dit gebied worden graafwerkzaamheden uitgevoerd tot een maximale diepte van circa 8 m -mv. Als gevolg hiervan wordt het bestaande historische landschap inclusief de (eventueel) daarin aanwezige cultuurhistorische en aardkundige waarden aangetast c.q. vernietigd.

Daarom is het van belang dat er onderzoek gedaan wordt waarbij waarnemingen vast gelegd kunnen worden voor verder onderzoek.

Hieronder de onderzoekslocaties (nummer, omschrijving en categorie)


 

Geselecteerde onderzoekslocaties 1 t/m 20 weergegeven op een luchtfoto.

Na het schrijven van onze Bureaustudie kwamen nog 2 locaties ter sprake. Locatie 19 kwam bloot te liggen na de overstroming in juli wat ruimte bood voor een extra onderzoek in het gebied.

Locatie 20 ligt buiten het gebied maar krijgt nu ook een onderzoek.


Bron: Het Maasbandrapport; Archeologisch en landschapshistorisch bureauonderzoek van de Grensmaas - deellocatie Maasband - gemeente Stein. Hoofdstuk 5.2

 


Onderzoeklocaties, het hoe, waar en waarom.

Het MaasBandProject team zal iedere locatie nader beschrijven, hieronder vindt u de reeds gemaakte beschrijvingen van de onderzoekslocaties. 


<<Klik op de knop voor de gewenste locatie>>


Onderzoekslocatie 1

Restgeul van de Maas “Op de Klouwen”

ONDERZOEKSLOCATIE 1

Onderzoekslocatie 2

Het terrein met inheemse vondsten

ONDERZOEKSLOCATIE 2

Onderzoekslocatie 3

De Geerlingskuil

ONDERZOEKSLOCATIE 3

 

Onderzoekslocatie 4
De Veldschuurdijk

ONDERZOEKSLOCATIE 4


Onderzoekslocatie 5
Restgeul met kleivulling

ONDERZOEKSLOCATIE 5


Onderzoekslocatie 6
De Maasbanderkerkweg

ONDERZOEKSLOCATIE 6


 Onderzoekslocatie 7
De Gebrande Stein

ONDERZOEKSLOCATIE 7

Onderzoekslocatie 8
De Middendijk

Onderzoekslocaties 9 en 10
Restgeul Oeverendijkgeul


Onderzoekslocatie 11a-b
De Maasbanderweg

ONDERZOEKSLOCATIE 11a-b

Onderzoekslocatie 12
Perceelgrens tussen historisch akkerland en hooiland

ONDERZOEKSLOCATIE 12

Onderzoekslocatie 13
Restgeul kronkelwaard Maasbanderveld

ONDERZOEKSLOCATIE 13

 

Onderzoekslocaties 14 en 15
De Oeverendijk

Onderzoekslocatie 16
Aan de Bel en Hemelrijk

ONDERZOEKSLOCATIE 16

Onderzoekslocatie 17
De Oeverendijk


Onderzoekslocatie 18a-b
Perceelgreppels Maasbanderveld

Onderzoekslocatie 19
Weggeslagen oever 2021

Onderzoekslocatie 20
De Scheveleerskuilen

 Impressie van de werkzaamheden bij locatie 17 (dijk met betonkap)

(klik op een foto voor een vergroting)

17A
17A
17F
17F
17B
17B
17C
17C
17D
17D
17E
17E

 

 


E-mailen
Map