MaasBandProject

2019 - 2025

Wie zijn wij?

Het MaasBandProject team is begin 2019 opgericht op initiatief van historicus Har Wijnen in samenwerking met de commissie Landschapsgeschiedenis van het LGOG (Pieter Caljé en Rob Paulussen). Aanleiding waren de rondom het dorpje Maasband (gemeente Stein) geplande ontgrondingswerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een nevengeul in het kader van het Grensmaasplan en het besef bij de RCE (Rijks Cultureel Erfgoed) dat het middeleeuwse landschap hier wellicht nog onvoldoende was onderzocht.

Wat gaan wij doen?

Het MaasBandProject team gaat vooraf geselecteerde locaties binnen het plangebied van Consortium Grensmaas onderzoeken. Hiermee hoopt het team een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling en geschiedenis van Maasband, het landschap en de rivier de Maas.

 

Ons team.

De huidige werkgroep bestaat uit de navolgende leden:

-         Rob Paulussen

-         Wil Klarenaar

-         Wim Hendrix

-         Ingrid Lohuis

-         Har Wijnen

-         Miriam van Es

-         Pieter Caljé

-         Lita Wiggers

-         Har van der Borgh

-         Guus Peters

-         Danny Lemmens

-         Wim JanssenHet MaasBandProject is een citizen science project. Dit betekent dat er sprake van een samenwerkingsverband bestaande uit zowel professionele onderzoekers als lokale non-professionele onderzoekers. Daarnaast zijn er nog een aantal vrijwilligers die hun medewerking aan het onderzoek (willen gaan) verlenen en zijn er organisaties vertegenwoordigd.  

 Vrijwilligers:


-         Christa Driessen

-         Hans Rijnders 

-         Huub Spronck 

-         Bram Cleuskens

-         Ed Hendrix

-         Anne Klarenaar

-         Frank van Eijnatten

-         Maurice Janssen (DOP)

-         Lisette van Mulken

-         Guus Seegers


Binnen het projectteam participerende organisaties zijn vooralsnog de Stichting Erfgoed Stein (SES), de Stichting Archeologie Actueel Limburg (SAAL) en de commissie Landschapsgeschiedenis en de sectie archeologie (AVL) van het LGOG.  Rob Paulussen, Lita Wiggers en Pieter Caljé vertegenwoordigen de commissie Landschapsgeschiedenis en de AVL. Wim Janssen vertegenwoordigt de SES. Universiteit van Maastricht zal participeren vanuit het riviererfgoed aspect. We zijn met alle partijen nog in gesprek over hoe de inbreng eruit komt te zien.

 Externe partners zijn het Consortium Grensmaas, de gemeente Stein, de RCE, de universiteit van Amsterdam en de universiteit Wageningen. Beide universiteiten zijn voornemens om binnen het projectgebied specialistisch onderzoek te gaan uitvoeren. De RCE zal mogelijk landschapshistorisch onderzoek op enkele deellocaties gaan uitvoeren in nauwe samenwerking met het projectteam en vrijwilligers. Het Consortium Grensmaas ondersteund het initiatief onder andere door middel van het ter beschikking stellen van grondverzetmachines en zorgt voor de afstemming met hun ontgrondingswerkzaamheden.

In 2020 besloot de projectgroep om een aantal subwerkgroepen op te richten. Deze werkgroepen onderzoeken afzonderlijk delen van het project die van groot belang zijn voor het behalen van de gestelde doelen. Daarnaast heeft ieder lid zijn/haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Op dit moment zijn de subwerkgroepen externe communicatie en media, veldonderzoek en subsidies actief.

 Een onderzoek van deze omvang vergt een bijbehorend budget. Hiertoe zullen bij diverse instantie waaronder de Provincie Limburg en de gemeente Stein subsidies worden aangevraagd. Een groot deel van de te verwachten kosten betreffen specialistisch onderzoek van materialen, vondsten en grondmonsters.
E-mailen
Map