MaasBandProject
2019 - 2025

(achtergrondfoto © MaasBandProject)

Onze onderzoeken

Auteur MaasBandProject team

 


 

 De werkgroep heeft een uitgebreid bureauonderzoek gedaan, waarvan een rapport is gemaakt. Dit rapport wordt op 30 september 2021 aangeboden aan de wethouders van de gemeente Stein en de gedeputeerde van de Provincie. Hierna zal het rapport ook op de website gepubliceerd worden.

 

Vanuit dit rapport heeft het MaasBandProject team in totaal 18 deellocaties geselecteerd voor landschapshistorisch veldonderzoek, elk vanuit een specifieke primaire invalshoek.
Na het schrijven van onze Bureaustudie kwamen nog 2 locaties ter sprake. Locatie 19 kwam bloot te liggen na de overstroming in juli wat ruimte bood voor een extra onderzoek in het gebied.
Locatie 20 ligt buiten het gebied maar krijgt nu ook een onderzoek.

 

 Locatie 20 ligt buiten het gebied maar krijgt nu ook een onderzoek.

Regelmatig bezoeken we de locaties en hebben werkoverleggen. (foto © MaasBandProject)


Drone opnames van de werkzaamheden bij locatie 17, aan het werk is archeoloog Rob Paulussen.

20210807 drone 16_1
20210807 drone 16_1
20210807 drone 20 (2)
20210807 drone 20 (2)
20210807 drone 17_1
20210807 drone 17_1


(dronefoto's © MaasBandProject)
 
 
 
E-mailen
Map
Info