MaasBandProject
2019 - 2025

(achtergrondfoto © Consortium Grensmaas)

Welkom op de website van het MaasBandProject!


"MaasBandProject" verwijst enerzijds concreet naar het dorpje Maasband in de gemeente Stein en anderzijds middels het gebruik van de drie hoofdletters naar de onderlinge band die de Maas als rivier al eeuwenlang creëert voor zijn bewoners op beide oevers, maar ook de band van de bewoners met de Maas.

In 2008 startte het Consortium Grensmaas het project Grensmaas. Er werd begonnen  met de ontgrondingswerkzaamheden in en langs de Limburgse Grensmaas. Het doel is drieledig: een betere hoogwaterbescherming door het waterbergend vermogen van de Maas te vergroten, grindwinning voor de bouwindustrie en natuurontwikkeling.

Het MaasBandProject bestaat uit een samengesteld team welke onderzoek doet naar de geschiedenis van het gebied. Het team werkt nauw samen met Consortium Grensmaas en kreeg de mogelijkheid om binnen het graafgebied voor de nevengeul o.a. archeologisch onderzoek te doen. 

Lees voor nadere informatie de artikelen op deze website.

(achtergrondfoto


 
 
 
E-mailen
Map
Info