MaasBandProject
2019 - 2025

(achtergrondfoto © MaasBandProject)

Onze onderzoeken

Auteur MaasBandProject team

 


 

 De werkgroep heeft een uitgebreid bureauonderzoek uitgevoerd, met als resultaat een rapport. Dit rapport werd op 30 september 2021 aangeboden aan de wethouders van de gemeente Stein en aan de gedeputeerde van de Provincie. Het rapport is te downloaden, zie tabblad bureaustudie. 

Vanuit dit rapport heeft het MaasBandProject team in totaal 18 deellocaties geselecteerd voor landschapshistorisch veldonderzoek, elk vanuit een specifieke primaire invalshoek.
Na het schrijven van onze Bureaustudie kwamen nog 2 locaties ter sprake. Locatie 19 kwam bloot te liggen na de overstroming in juli wat ruimte bood voor een extra onderzoek in dat gebied.
Locatie 20 ligt buiten het plangebied maar wordt opgenomen in het onderzoek. Tijdens de werkzaamheden van Consortium zijn er tot juni 2023 al 40 onderzoekslocaties geselecteerd en onderzocht.

 

 Regelmatig bezoeken we de locaties en overleggen we met elkaar en externe partners. (foto © MaasBandProject)


Drone opnames van de werkzaamheden bij locatie 17, aan het werk is archeoloog Rob Paulussen.

20210807 drone 16_1
20210807 drone 16_1
20210807 drone 20 (2)
20210807 drone 20 (2)
20210807 drone 17_1
20210807 drone 17_1


(dronefoto's © MaasBandProject)
 
 
 
E-mailen
Map
Info