MaasBandProject
2019 - 2025

De Hoxweerdbrug


Auteur Danny Lemmens


19 Mei j.l. werd de naam bekend gemaakt van de nieuwe brug wat gebouwd wordt om dadelijk  Maasband te verbinden met de omringende dorpen. De brug zal voortaan de naam "Hoxweerdbrug" dragen. De inwoners van Maasband en omstreken hebben met grote meerderheid gekozen voor deze naam [1]. De naam is herleid van het perceel waarover de brug gebouwd wordt, de Hoxweerd.

afb.1. Rivierenkaart sectie Stein 1848, rode kader is de Hoxweerd.

Hoxweerd is een verbastering van Bosweert en dank zijn naam aan een klein bosje met bomen wat in de 17de eeuw werd ontgonnen [2]. Op een laat 17de eeuwse kaart [3] uit 1686 zijn de bomen al niet meer ingetekend.
Halverwege de 19de eeuw wordt het perceel op de Minuutkaart (1842) en de Rivierkaart (1849) ingetekend als Hoxweerd. Het is dan volgens de archieven [4] in bezit van de Luikse weduwe Maria Elenora Grisard. Deze familie had destijds ruim 263 hectare grond uit Stein in bezit.

afb.2. vermelding in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel waar het bezit als 'Hoxweert' wordt vermeld.

Hieronder de Hoxweerd in 2018 (links) en 2021 (rechts)De Hoxweerdbrug zal een lengte van 165 meter overspannen met een breedte van ongeveer 9 meter.


 


Vorig jaar is ter plaatse van het noordelijke bruggenhoofd een 19e eeuwse grenssteen opgegraven op de plek van de zogenaamde "Gebrande Stein". Deze oude grenssteen moet lange tijd het punt gemarkeerd hebben waar de grenzen van de heerlijkheden Elsloo, Stein, Vucht, Eijsden en mogelijk ook Leuth in één punt bij elkaar kwamen. De verwachte locatie van deze grenssteen is vooraf vastgesteld door historisch onderzoek van de landschapshistorische en archeologische werkgroep MaasBandProject.
Bij de opgraving werd exact op deze locatie wel een grenssteen aangetroffen, maar deze is van jongere datum dan de gezocht Gebrande Stein.
Na deze opgraving heeft de werkgroep nog enig onderzoek gedaan naar afzettingen van voormalige oude Maasloop ter plaatse van de ontgraving ten zuidwesten van de brug. Hierbij zijn nog enkele bijzondere waarnemingen gedaan met betrekking tot de onder andere de ouderdom van deze oude Maasloop die in een later stadium zullen worden gepresenteerd.

 [1] dagblad De Limburger

[2] www.elsloo.info

[3] kaartarchief Maasbandproject RAL-kaart 124 1686

[4] OAT's www.rhcl.nl 


<klik voor het artikel van dagblad De Limburger> 


 
 
 
E-mailen
Map
Info