MaasBandProject
2019 - 2025

Lezingen 2023


 

In vier verschillende lezingen nam het MaasBandProject je mee naar het bijzondere plaatsje Maasband aan de Maas in de gemeente Stein.

Het MaasBandProject organiseerde deze lezingen in samenwerking met het Museum voor Grafcultuur. De lezingen gaan onder andere over de voorlopige bevindingen van de veldonderzoeken die in 2022 nabij Maasband zijn uitgevoerd. Maar ook over de cultuurhistorie van dit gebied en over het befaamde Vikingenkamp aan de Maas.


 

1.

De eerste lezing was op woensdag 25 januari 2023 hier spreekt Guus Peters, verbonden aan het Historiehuis van de Maasvallei, over ‘’de historische ontwikkeling van de Maasvallei’’. Hij nam je mee naar het landschap, het gebruik en de bewoning van de Maasvallei door de eeuwen heen. Guus vertelde hierover het volgende: “De beschrijvingen van de historie van Limburg beperken zich veelal tot het heuvelland en de steden. De Maasvallei komt hierin m.i. te weinig aan bod. Ook de Maas en de grensoverschrijdende samenhang tussen de beide oevers is in mijn ogen onderbelicht. Dit is mij al vroeg opgevallen, maar dat niet alleen. Toen ik begon met het bestuderen van de archieven van Elsloo kwam ik tegenstrijdigheden tegen met de officiële geschiedschrijving. Steeds meer ging ik beseffen dat ik zelf op zoek moest gaan naar de samenhang en verbanden tussen beide Maasoevers . Met name in de streek tussen Rekem en Dilsen aan Belgische zijde en Geulle en Grevenbicht aan Nederlandse zijde, de Maaskant dus. Ook bleek steeds meer dat de Maasvallei als geheel door de eeuwen heen een belangrijke rol heeft gespeeld als culturele en economische slagader van Limburg en periodes van grote bloei heeft gekend. Ik onderzocht de Maasvaart, een oeroud wegenstelsel, de Graetheide, de bewoningsgeschiedenis, de nauwe banden tussen de oeverbewoners, de samenhang in dialect en cultuur, de Maasverplaatsingen etc. Mijn bevindingen heb ik tenslotte in een presentatie samengevat. Laat u verassen door de geheimen van de Maasvallei”.DEEL 1

DEEL 22.


  

De tweede lezing was op woensdag 1 maart 2023 hier gaven Wil Klarenaar, Danny Lemmens en Rob Paulussen uitleg over Het MaasBandProject, het meerjarig project dat vanuit een burgerinitiatief naar historisch, geologisch en archeologisch onderzoek van het landschap rondom Maasband leidt.  Een introductie over het tot stand komen van het onderzoek in de omgeving van Maasband. Hiervoor zijn na een gedegen bureauonderzoek een 20-tal onderzoekslocaties geselecteerd. Deze geven aandacht aan de dynamiek van de Maas en de rol van de mens in het historische landschap rondom Maasband. DEEL 1

DEEL 2


3.


De derde lezing was op woensdag 12 april 2023 hier namen Rob Paulussen, Wil Klarenaar en Wim Hendrix je mee naar de eerste resultaten van de reeds verrichte veldonderzoeken. In deze presentatie maakte je kennis met de voorlopige geologische en archeologische resultaten in het gebied van de toekomstige hoogwatergeul bij Maasband. DEEL 1

DEEL 2


4.

De vierde lezing was op woensdag 3 mei 2023 hier sprak Bart Van den Bossche inzake Hasloa, de zoektocht naar het winterkamp van de Vikingen langs de Maas. In deze lezing nam Bart je mee naar de locatie van het winterkamp, dat betrokken werd door het Grote Leger aan de Maas in 881- 882, dat in onze streken moet hebben gelegen. Een aantal recente ontwikkelingen werpt een geheel nieuw licht op deze zaak, waarbij verscheidene directe en indirecte elementen in de richting van de omgeving van Maasband wijzen. Deze voordracht tracht op een bevattelijke manier een overzicht te bieden van deze zoektocht en ze te koppelen aan de reeds gekende elementen. DEEL 1


DEEL 2


 
 
 
E-mailen
Map
Info